Detall revista

Caplletra

Directora: Eulàlia Miralles (Universitat de València) D.L.: 25.992-1990 Edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat i Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana Redacció: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 València. Tel. 96 386 40 90 Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona Telèfon: 93 245 03 03 E-mail: pamsa@pamsa.cat Periodicitat: semestral. Preu de volum Format : 200x224 m/m Nombre de pàgines : 350 ISSN : 0214-8188 Preu Espanya: 44.00 € Preu Europa: 85.00 € Preu resta del món: 120.00 €

Darrers publicats