Títols

CAPLLETRA 74 -Primavera, 2023

Gaston Gilabert
La comèdia hagiogràfica del Siglo de Oro reescrita en català:
nous problemes textuals al teatre d'Albert Borguny

Maria Pujol Valls
Museu zoològic i Bestiari de Josep Carner: una aproximació ecocrítica

Aitor Carrera
Al voltant del pregascó de Joan Coromines.
Fitònims amb una vocal àtona final aparentment anòmala en occità aranès

Maria-Rosa Lloret
El pes de la tradició en la classificació verbal del català

Joan Costa Carreras
El concepte de estàndard segons els paratextos dels centres codificadors oficials del català i de l'espanyol

Monogràfic "El complement directe
preposicional: una visió panromànica", coordinat per Anna Pineda

Anna Pineda
L'acusatiu preposicional en català: d'on venim i cap a on anem?

Adam Ledgeway
Differential object marking in the dialects of southern Italy:
an overview

Luigi Andriani
Differential object marking in Apulia: a descriptive overview

Diego Romero Heredero & Marco García García
Differential object marking in Spanish: the effect of affectedness

Monica Alexandrina Irimia
Differential object marking in Romanian: an overview