Títols

CAPLLETRA 72 - Primavera, 2022

Jesús Alturo i Tània Alaix. Un text escrit per Bonsom l'any 998, en nova edició i traduït al català.
Mia Güell Devesa. Anna Murià, publicista i ideòloga (1936-1939).
Francesc Bernat i Baltrons. El paper d'Alfred Morel-Fatio en els inicis de la catalanística.
Alfons Olivares Niqui. Sobre la categoria verbal de temps en búlgar.
Pau Francesch Sabaté. El focus contrastiu en traduccions anglès-català: equivalències de traducció i estudi de corpus.
MONOGRÀFIC <FORMES DIDÀCTIQUES I USOS RETÒRICS EN LA DIFUSIÓ DEL PENSAMENT DE RAMON LLULL> COORDINAT PER JOSEP ENRIC RUBIO I MARIA SAIZ
Presentació
Letizia Staccioli <Sabiats que us diray en riman>. Prime considerazioni sul rapporto tra forma, comunicazione e publico nella Lògica del Gatzell di Ramon Llull.
Anna Fernàndez-Clot. Els textos en noves rimades de Ramon Llull: mètrica i escriptura del vers en les còpies de Guillem Pagès
Francesc Tous. L'analogia i el paral·lelisme en l'estil proverbial de Ramon Llull.
Simone Sari. Una lectura de les Regles introductòries a la pràctica de l'Art demostrativa de Ramon Llull.
Robert D. Hughes. Ars orandi: Ramon Llull's Ars compendiosa Dei.