Distribuïdors

Distribució comercial a Catalunya:

Xarxa de Llibres. Barcelona.

Tel. 932 096 94. 

c/e. info@xarxadellibres.cat 


Distribució logística a Catalunya:

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A.

Ausiàs Marc 92-98.

Tel. 932 450 303

c/e. comanda@pamsa.cat


Distribució a València i Castelló:

Gea Llibres. Ribera del Túria.

Tel. 961 665 256 


Distribució a Alacant:

La Tierra Libros.

Alacant.

Tel, 965 110 192 


Distribució a Mallorca i Menorca:

Palma Distribucions S.L. Palma.

Tel. 971 289 421. 

c/e. palma@ispbaleares.com 


Distribució a Eivissa:

Llibreria Mediterrània. Eivissa.

Tel. 971 392 156. 

c/e. Mediterrania.cb@teleline.es