Termes i condicions d’ús

L’accés i la utilització d’aquest lloc web atribueix al visitant la condició d’usuari. Això suposa que l’usuari accepta les condicions d’ús vigents en cada moment i es compromet a fer un ús adequat dels continguts del lloc web i a observar i complir rigorosament el que es disposi en aquest avís i a les normes que siguin d’aplicació.

Així mateix, l’usuari es compromet a:

1) Subministrar informació veraç sobre les dades de registre i mantenir-les actualitzades.

2) No difondre continguts contraris a la llei o a la dignitat de la persona; que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, o que, de qualsevol manera, siguin contraris a la llei i a l’ordre públic.

3) No difondre altres continguts que, a judici de PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., siguin inadequats per la seva publicació.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. es reserva el dret a efectuar les modificacions que cregui convenients, afegint, canviant o eliminant continguts o serveis prestats a través del lloc web, així com el de retirar qualsevol aportació o comentari que contravingui les regles descrites anteriorment.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. no es farà responsable en cap cas de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines de participació ofertes pel lloc web.

El lloc web requereix que l’usuari s’inscrigui, registri dades personals o empleni formularis.

El lloc web ofereix espais per rebre i respondre comentaris o altres sistemes per a la interacció dels  usuaris.

L’accés al lloc web és lliure i gratuït per l’usuari en totes les seves parts, continguts, etc.

L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, ser major d’edat i disposar de la capacitat suficient per vincular-se a les presents condicions.