Avís legal

D’acord amb el deure d’informar exigit a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es detallen a continuació les dades d’informació general del lloc web:

El lloc web i el seu contingut són propietat de PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., A59056853, carrer d’Ausiàs Marc, 92-98, 08013 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA, al tom 11.356, llibre 10.142, secció 2a foli 76, full 132.349, inscripció 1a. 

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. declara tenir registrat el nom de domini d'aquesta web (www.pamsa.cat) en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número 2916/03 que ha quedat inscrit en el tom 11.356, foli 83, full B 24.134, inscripció 7a. 

Poden posar-se en contacte amb nosaltres en el domicili ressenyat, trucant al telèfon 932450303  o enviant un correu electrònic a pamsa@pamsa.cat

A. Termes i condicions d’ús

L’accés i la utilització d’aquest lloc web atribueix al visitant la condició d’usuari. Això suposa que l’usuari accepta les condicions d’ús vigents en cada moment i es compromet a fer un ús adequat dels continguts del lloc web i a observar i complir rigorosament el que es disposi en aquest avís i a les normes que siguin d’aplicació.

Així mateix, l’usuari es compromet a:

1) Subministrar informació veraç sobre les dades de registre i mantenir-les actualitzades.

2) No difondre continguts contraris a la llei o a la dignitat de la persona; que siguin discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, o que, de qualsevol manera, siguin contraris a la llei i a l’ordre públic.

3) No difondre altres continguts que, a judici de PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., siguin inadequats per la seva publicació.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. es reserva el dret a efectuar les modificacions que cregui convenients, afegint, canviant o eliminant continguts o serveis prestats a través del lloc web, així com el de retirar qualsevol aportació o comentari que contravingui les regles descrites anteriorment.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. no es farà responsable en cap cas de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines de participació ofertes pel lloc web.

El lloc web requereix que l’usuari s’inscrigui, registri dades personals o empleni formularis.

El lloc web ofereix espais per rebre i respondre comentaris o altres sistemes per a la interacció dels  usuaris.

L’accés al lloc web és lliure i gratuït per l’usuari en totes les seves parts, continguts, etc.

L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, ser major d’edat i disposar de la capacitat suficient per vincular-se a les presents condicions.

B. Política de privacitat i protecció de dades

En compliment del que es disposa en el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., com a responsable del lloc web, informa a tots els usuaris que faciliten o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran objecte de tractament per PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., conforme a l’article 30 del RGPD.

El titular del lloc web és PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., les dades identificatives i registrals del qual encapçalen aquest avís legal.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., a través dels formularis que posa a disposició de l’usuari, pot recopilar la informació personal que es detallarà a continuació amb la finalitat d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves peticions per poder oferir-li un servei més personalitzat i eficaç: nom i cognoms, sexe, data de naixement, adreça postal i de correu electrònic, número de telèfon, targeta bancària i número de compte.

L’usuari proporciona la informació sol·licitada voluntàriament. La negativa a subministrar-la té, com a única conseqüència per l’usuari, no rebre informació ajustada a les seves preferències ni als serveis que ofereix el lloc web.

En marcar la casella corresponent, l’usuari accepta expressament i de forma lliure que les seves dades personals siguin tractades per PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. amb les següents finalitats:

- Oferir-li una millor experiència de navegació i compra.

- Contactar amb l’usuari en cas que es produeixi qualsevol incidència en el servei contractat.

- Atendre les consultes de l’usuari.

- Enviar a l’usuari comunicacions comercials.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., com a responsable del fitxer i del tractament de les dades de caràcter personal, està obligada a guardar secret professional respecte de totes aquestes així com a guardar-les, obligacions que subsistiran després de finalitzar les relacions de l’usuari amb PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. assegura en tot moment a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, cancel·lació, portabilitat i oposició sobre les dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., carrer d’Ausiàs Marc, 92-98, 08013 Barcelona, o a través de l’adreça de correu electrònic pamsa@pamsa.cat

C. Política de cookies

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A., pel seu propi compte, així com també per compte de tercers, disposa de serveis de medició i, per tant, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web.

Les cookies són breus informacions que s’envien i s’emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les cookies es poden utilitzar per recaptar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (cookies persistents). Les cookies poden ser pròpies o de tercers. 

Mitjançant l’ús de les cookies, tant del lloc web com de tercers relacionats amb aquest, és possible conèixer múltiples detalls de l’activitat de l’usuari; per exemple, el lloc des del qual accedeix, el temps de connexió, el sistema operatiu utilitzat, les pàgines visitades i altres dades relatives al comportament de l’usuari a internet (paràmetres del tràfic, número d’entrades, etc.).

És possible accedir al lloc web desactivant les cookies, però podria interferir en el correcte funcionament d’aquest.

Les cookies que utilitza el lloc web només s’associen amb usuaris anònims i el seu ordinador sense que es puguin subministrar, per si mateixes, les seves dades personals. Les cookies no recullen informació personal que permeti la identificació d’un usuari concret.

Les cookies que utilitza aquest lloc web són sempre temporals.

D. Política d’enllaços

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web amb polítiques de privacitat diferents a la d’aquest. PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A. no es fa responsable del contingut o pràctiques dels llocs web enllaçats i es recomana a l’usuari la lectura detallada de la política de privacitat de qualsevol lloc web al qual accedeixi des d’aquest.

E. Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web és propietat de PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.

La denominació, el disseny i els logotips que componen aquest lloc web són marques degudament registrades. El seu ús indegut podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats i l’usuari ha de respectar-los en qualsevol cas.

Queda prohibit reproduir, comunicar públicament, distribuir, cedir o transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències del lloc web, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT, S.A.

F. Normativa aplicada

Regl. 2016/679 UE, de 27 Abr. (protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE -Reglament general de protecció de dades-) 

CAPÍTOL IV. Responsable del tractament i encarregat del tractament

SECCIÓ 1. Obligacions generals

Article 30 Registre de les activitats de tractament

L 34/2002 de 11 Jul. (serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic)