Títols

CAPLLETRA 73 - Tardor, 2022

August Darder Moll : El simbolisme dels colors en dos poemes mallorquins del segle xvii
Juan Senís & Xavier Mínguez-López : La poesia infantil en el sistema literari valencià actual: un estudi de cas
Adrià Martí-Badia : La llengua catalana en la literatura de viatges del primer terç del vuit-cents
Carla Ferrerós Pagès : Els verbs de percepció visual en català: classificació semàntica i distribució en gèneres escrits
Josep M. Nadal, Santiago Perera, Pilar Monreal & Francesc Feliu : Paraules cansades. Disponibilitat lectal i adaptabilitat de la llengua

Monogràfic "El rol de l'ensenyament gramatical en l'aprenentatge de llengües: pràctiques reflexives, tasques comunicatives i material d'intervenció", coordinat per Xavier Fontich, María-José García Folgado i Carmen Rodríguez Gonzalo

Introducció
Edita Gutiérrez Rodríguez & Pilar Pérez Ocón: El sujeto de las formas no personales: problemas de caracterización y orientaciones para su enseñanza
Patrice Gourdet: La grammaire à l'école élémentaire française : un enseignement sous tension
Joana Batalha: Discovery-learning in grammar education: a study on anaphoric pronouns
Carme Bach: Autobiographical texts written by learners of Catalan as an Additional Language: From formative needs to reflection in the teaching of narrative genres
Roberta Pittaluga: La pragmatica dell'articolo determinativo plurale in italiano:
un caso di studio
Ressenyes
Table of contents