Títols

Obra dispersa

ISBN: 978-84-9191-147-0
Data de publicació: 04/11/2020
Nombre de pàgines: 284
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Història de la Literatura

El present volum reuneix la totalitat dels escrits de Gaziel que, publicats a partir de 1918, no s’havien reproduït mai en cap edició conjunta d’obres seves. Redactats en català, castellà i francès, responen a una tipologia ben variada: pròlegs, conferències i parlaments, proses i versos, articles a la premsa, biografies, notes de lectura, traduccions, respostes a entrevistes, estudis monogràfics i fins a un text de caràcter personal i polèmic.
Dins un to general d’interès sostingut, altrament esperable en un gran escriptor com ell, sobresurten, en un àmbit més assagístic, els articles sobre la guerra civil (apareguts el 1937 i el 1938 a Buenos Aires i a París), una completa i documentada dissecció de la premsa espanyola des de 1875, uns extensos perfils de les personalitats d’Eugènia de Montijo, de Maquiavel i d’Oscar Wilde o un aplec de comentaris sobre el teatre de Shakespeare; i, en un àmbit veí de la literatura creativa, la traducció d’un llibre de poemes de Paul Valéry i uns goigs sobre la seva població natal.