Autors

Oriol Teixell Puig

Oriol Teixell Puig (Cambrils, 1992) és doctorand en Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, on exerceix com a docent des de l’any 2015. Ha fet recerca en
l’àmbit de l’exili literari republicà a través de l’estudi de la represa de les Edicions Proa a Perpinyà i de l’anàlisi del paper de Joan Puig i Ferreter com a director literari
de l’empresa editorial. Ha publicat, a partir de l’estudi de materials inèdits, diversos articles a l’entorn del diàleg de Puig amb escriptors catalans a l’exili: «La relació
epistolar entre Josep Carner i Joan Puig i Ferreter» (2019), «“Primer objectiu: Proa a punt de salpar…” Joan Puig i Ferreter i Josep Queralt i Clapés, quatre lletres de
represa» (2019) o «“La meva llegenda negra”. Una lletra de Joan Puig i Ferreter a Domènec Guansé» (2017).

Llibres publicats