Autors

Jaume Medina Casanoves

Jaume Medina (Vic, 1949) és poeta, filòleg i traductor. Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha publicat llibres de poesia –Dura llavor secreta (1990), D’ara i de sempre (2000) i Cobles devotes (2010)–, de recerca en filologia llatina i cat

Llibres publicats