Títols

Albert Manent i Carles Riba, dues personalitats del nou-cents

ISBN: 978-84-9883-769-8
Data de publicació: 20/05/2015
Nombre de pàgines: 176
Col·lecció: Biblioteca Serra d'Or
Matèria: Història de la Literatura

Aquest llibre té el seu origen en un article que l'autor va escriure per a un número d'homenatge dedicat per la “Revista de Catalunya” a Albert Manent. El tema de les relacions personals i literàries entre el poeta madur Carles Riba i el jove Albert Manent (que en parlà moltes vegades al llarg de la seva vida) era important i valia la pena d'aplegar l'abundant documentació en un volum. El llibre s'obre amb els articles de l'autor sobre Albert Manent. Segueixen després les visions panoràmiques o particularitzades sobre la personalitat del poeta, sobre les seves relacions amb els personatges de la seva època o sobre els seus pensaments i reflexions acumulats en la seva obra. I s'acaba amb una reproducció dels principals articles o estudis d'Albert Manent sobre Carles Riba, amb un estudi sobre la poesia de Carles Riba, i amb una nota bibliogràfica on són exposades les fonts de les quals s'ha extret el material utilitzat per a la redacció del present treball.