Autors

Germà Colón i Domenech

Germà Colón Domènech, de Castelló de la Plana, ha estat durant molts anys catedràtic de Filologia
Romànica de la Universitat de Basilea. Ha publicat diversos llibres i articles sobre la seua especialitat;
esmentem només El léxico catalán en la Romania, Madrid, Gredos (1976), després traduït parcialment
al català (1993); i Lexicografia, lèxic i crítica textual, Castelló/Barcelona, Fundació Germà Colón/
Publicacions de l’Abadia de Montserrat (2011). Ha rebut diverses distincions, com ara el doctorat
honoris causa de les universitats següents: Autònoma de Barcelona, València, Alacant, Jaume I de
Castelló i Complutense de Madrid.

Llibres publicats