Títols

El volum vol ser una contribució decisiva a l'estudi de la dimensió filològica, sociolingüística i cultural d'aquest opuscle atribuït a Bernat Fenollar i a Jeroni Pau, amb el qual es pretenia d'orientar els usuaris de la llengua catalana quant a la correcció oral i escrita.