Autors

Esteve Deu Baigual

Esteve Deu Baigual és doctor en Història Contemporània i professor emèrit del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
És especialista en història industrial i de l’empresa i ha publicat diversos llibres i articles sobre aspectes de l’economia catalana en els segles XIX i XX: la indústria tèxtil i la de construccions mecàniques, la innovació tecnològica i la distribució de productes industrials; i ha fet diversos estudis sobre la història i l’economia de Sabadell del mateix període.

Llibres publicats