Títols

L’economia de guerra a Sabadell, 1936-1939

ISBN: 978-84-9191-081-7
Data de publicació: 11/12/2019
Nombre de pàgines: 304
Col·lecció: Biblioteca Abat Oliba
Matèria: Història, Economia

Aquest és el tercer treball dedicat a l’estudi de la Guerra Civil i la ciutat de Sabadell. Se centra en les transformacions estructurals de l’economia sabadellenca en aquests anys, en l’evolució de l’activitat productiva i en les conseqüències derivades d’un context de guerra.
S’hi tracten els canvis experimentats en la gestió de les empreses locals de diversos sectors i les diferents modalitats que van adoptar.
Es posa èmfasi en l’anàlisi de les causes de la irregularitat en l’activitat productiva, amb una clara tendència a la baixa.
També s’hi analitzen els problemes generats en l’àmbit de la demanda, amb la pèrdua de mercats i la substitució de productes tradicionals per noves comandes per a satisfer les necessitats de l’exèrcit popular.
Així mateix, s’hi estudien els problemes de manca de recursos que va patir la hisenda municipal en un context de conflicte intern per a la consecució de recursos entre les diferents administracions: local, autonòmica i central.