Autors

Carme Arronis i Llopis

Carme Arronis Llopis és doctora en Filologia Catalana i professora a la Universitat d’Alacant. La seva tasca investigadora s’ha centrat en l’estudi i edició d’obres espirituals i devotes de la tardor medieval, especialment en el context valencià. Ha dedic

Llibres publicats