Títols

Problemes bàsics de la teoria sintàctica generativista (1957-1986)

ISBN: 978-84-7826-342-4
Data de publicació: 22/10/1992
Nombre de pàgines: 304
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

L'autor, Doctor en Filologia per la Universitat de València, en presenta una reflexió sobre la naturalesa, els límits i la finalitat de l'objecte d'estudi de la Sintaxi i sobre la necessitat d'arribar a una teoria sintàctica més explicita i adequada.