Títols

Recull de textos que volen subratllar l'actitud constant de servei a la llengua mantinguda per mossèn Alcover al llarg de tota la vida. Els articles han estat agrupats en quatre seccions, bé que, d'acord amb el tarannà de l'autor els mateixos temes s'hi repeteixen, s'hi reiteren i s'hi acumulen sovint.