Títols

Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Volum IV. Fascicle 2

30,00 
ISBN: 978-84-7826-569-5
Data de publicació: 29/09/1994
Nombre de pàgines: 416
Col·lecció: Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials
Matèria: Història de la Literatura

L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya va ser una institució dirigida per Francesc Pujol, de l'Orfeó Català, fundada a Barcelona l'any 1922, gràcies a una donació de Concepció Rabell de la qual era marmessor Rafael Patxot i Jubert, amb l'objectiu de promoure la cerca i recollida de literatura i música populars dels Països Catalans. Els materials trobats eren posteriorment destriats, estudiats i publicats. En aquest volum, descripció del fons de l'Arxiu de l'Obra del Cançoner de Catalunya, a Suïssa fins al 1991 i actualment a Montserrat. Hi destaquen les cançons de l'Obra del Cançoner i un considerable conjunt de material procedent de l'Arxiu de Rossend Serra i Pagès. Uns índexs de noms i de topònims permeten de resseguir amb facilitat el riquíssim contingut dels fascicles I i II d'aquest volum IV.