Títols

La vida i l'obra d'Antoni M. Alcover han estat àmpliament estudiades al llarg dels anys, però la seva vida intensíssima i l'obra ingent que ens deixà fan que hi hagi nombrosos camins per explorar que permeten donar llum a aspectes poc coneguts encara. El conreu literari de la llengua és un dels aspectes en els quals cal aprofundir per anar completant la informació coneguda sobre la figura polifacètica del canonge manacorí. És ben conegut el gran coneixement i el domini de la llengua catalana que posseïa Alcover, l'especial cura en l'ús de mots i expressions genuïnes per a la transmissió dels continguts més diversos. Hem de constatar que la finalitat estètica i literària s'inclou entre els seus plantejaments com a escriptor. Alcover fou una persona profundament arrelada i integrada dins les coordenades socioculturals en les quals va viure i, per això mateix, els seus textos literaris combreguen amb els trets característics de les produccions de l'època. Sens dubte, el podem considerar com un dels representants de les lletres illenques dins la globalitat de la literatura catalana costumista de l'època. N'Arnau és la peça més emblemàtica dins el conjunt de l'obra literària de l'escriptor manacorí pel fet de ser l'única novel·la que va escriure. En presentem per primer cop una edició en forma de llibre i que en té present el text manuscrit , a cura de M. Magdalena Gelabert, directora de la Fundació Pública Antoni M. Alcover, de Manacor.