Títols

Repertori de 12 cançons tradicionals i 9 cançons d'autor, consolidació de la pràctica del cant coral amb cànons més elaborats, cançons a dues veus i cançó amb acompanyament. No hi ha pràcticament elements nous, sinó una recapitulació i reflexió del que s'ha vist en els cursos anteriors.