Títols

Música en colors, 2

ISBN: 978-84-9883-971-5
Data de publicació: 02/05/2018
Nombre de pàgines: 132
Col·lecció: Llibres de música
Matèria: Música. Ensenyament

Els llibres conserven els sistemes de treball típics del mètode: cançons tradicionals, síl·labes rítmiques, cèl·lules rítmiques de quatre pulsacions, polirítmia... I també inclouen referències a vídeos, audicions i informació disponibles a Internet.
Les partitures destinades als alumnes tenen les notes en colors per facilitar la lectura.
Hi hem incorporat el treball amb instruments de petita percussió Orff, el xilòfon, i al 4t curs, la flauta de bec.
També es treballa el moviment i la dansa, la fonomímia, la imitació, la improvisació... A través d'exercicis, jocs, audicions, musicogrames...
Tot en un únic llibre: unitats, exercicis, espai en blanc per a ampliar material, i propostes i indicacions per al professorat.