Títols

Llenguatge musical, nivell 4

ISBN: 978-84-9883-915-9
Data de publicació: 21/06/2018
Nombre de pàgines: 100
Col·lecció: Llibres de música
Matèria: Música. Ensenyament

Arribem al Llenguatge musical 4t nivell i acabem la presentació dels principals elements rítmics, melòdics i harmònics que constitueixen el llenguatge musical més elemental. Tindrem dos cursos més per a assimilar-los i treballar-los en un sentit més sintàctic que ens doni la veritable perspectiva de la comprensió del llenguatge musical. Seguirem treballant des de diferents fronts per a arribar a una comprensió global i per a descobrir-ne la lògica lingüística. Buscarem el treball sistemàtic, la repetició no monòtona dels exercicis, però sí insistent i perseverant que familiaritzi i naturalitzi els procediments per tal que siguin efectius. El llibre conté moltes de les propostes de la primera part del tercer grau d'El meu llibre de música d'Ireneu Segarra com també del Llenguatge Musical Segon Curs de Santi Riera. En tot cas hi ha una redistribució dels continguts que afavoreix un treball més pausat i segurament més d'acord amb les dinàmiques i dedicacions que tenen els alumnes actualment a les escoles de música. Com sempre, la utilització del llenguatge en el cant coral o en l'instrument que fan els alumnes d'una manera totalment funcional, és la millor garantia per connectar tots els elements treballats i adquirir l'autonomia i la seguretat que ens proposem.