Títols

L’Església mallorquina durant la Restauració

ISBN: 978-84-7826-311-0
Data de publicació: 06/04/1992
Nombre de pàgines: 228
Col·lecció: Scripta et Documenta
Matèria: Història, Història Contemporània, Història de l'Església, Religió

Un conjunt de treballs sobre l'Església mallorquina del segle XIX que tenen relació, en bona part, amb els problemes suscitats per l'integrisme i per les lluites politicoreligioses del moment (temes tractats per Casimir Martí, Pere Fullana i Josep Massot i Muntaner). Una altra part es refereixen a aspectes de la vida religiosa de l'illa.