Títols

La pronúncia llatina entre catalans (Estudis fonològics)

ISBN: 978-84-8415-659-8
Data de publicació: 14/10/2004
Nombre de pàgines: 240
Col·lecció: Biblioteca Marian Aguiló
Matèria: Llengua

La pronúncia del llatí era una qüestió de primera importància científica per a Alcover, sobretot per qüestió de mètode, de rigor intel·lectual. Els estudis d'Alcover varen tenir una dimensió pràctica, però el que l'evolució del seu pensament en aquesta matèria ens dóna a conèixer és una bona part de la formació d'un lingüista indispensable.