Títols

El valencià del segle XIX

16,50 
ISBN: 978-84-8415-257-6
Data de publicació: 29/11/2000
Nombre de pàgines: 462
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

Aquest llibre vol ser una mostra de les possibilitats que ofereix l'estudi del català del País Valencià del segle XIX, a través de les fonts lexicogràfiques i textuals. Descriu els trets lingüístics més destacables d'aquest diccionari i els emmarca dins del català dels valencians d'aquell moment històric. Les característiques textuals d'aquesta obra ens aboquen a parar atenció en l'ortografia, la fonètica, la morfologia i la sintaxi.