Títols

Contarelles d’En Jordi des Recó, Vol. 2

18,00 
ISBN: 978-84-9883-550-2
Data de publicació: 19/11/2012
Nombre de pàgines: 384
Col·lecció: Biblioteca Marian Aguiló
Matèria: Literatura

Aquest volum reprodueix les Contarelles d'En Jordi des Racó (Mn. Antoni M. Alcover), que el dialectòleg de Manacor publicà l'any 1915. Malgrat que aquesta edició recull algunes narracions que ja havien aparegut en la publicació de 1885 (“¡Quina pobila!”, “Es Pobil dets ossos”, “Un Estudiant per força”, “N'Andreu Recó”, “Ses Matances”, “Ses Festes de Nadal” i “Es Baleu de Son Tuti”), aquestes presenten clares diferències lingüístiques, d'estil i de contingut. A més, s'hi afegeixen dos retaules de costums nous: “Corema, Setmana Santa i Pasco”, que incorpora descripcions de tradicions i cançons populars que tenen lloc a diferents localitats menorquines, i “Des treball surt es profit”. Els retaules de costums, emmarcats en el gènere del costumisme, són relats més o menys breus, que reflecteixen els costums, habituds i usos de la societat del moment. En les narracions domina, des del punt de vista argumental, l'ensenyament o exemplaritat moralitzant que se'n desprèn i també l'exaltació de valors religiosos i ètics com ara l'honestedat, l'esforç, la humilitat o la paciència; sempre, però, amb la voluntat última d'entretenir i de divertir el lector.