Condicions generals de contractació

Informació prèvia

Aquest lloc web, www.pamsa.cat és propietat de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, S.A.

Les presents Condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre Publicacions de l’Abadia de Montserrat, S.A. i l’usuari o client d’acord amb les estipulacions legals.

L’acceptació comporta que l’usuari:

  1. Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
  2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
  3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.pamsa.cat. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, S.A. es reserva el dret de modificar unilateralment les Condicions, sense que això pugui acceptar els bens adquirits amb anterioritat.

Objecte del contracte

L’objecte del lloc web és la venda de llibres i revistes i el present document regula la relació contractual nascuda en el moment que l’usuari accepta durant la compra la casella corresponent.

Procediment de compra

L’usuari, per poder accedir als productes oferts, s’haurà de registrar. Per això haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

S’informa que de conformitat amb el que exigeix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà el següents passos:

  1. Accés a l’apartat corresponent de la nostra botiga.
  2. Registre
  3. Validació i acceptació de la compra
  4. Pagament per TPV protegit per certificat SSL.

Finalitzada la compra i en un termini màxim de 48 hores rebreu un correu amb la confirmació i els detalls.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Despeses d’entrega i transport

En el moment de confirmar la comanda, l’usuari pot veure l’import del transport que varia en funció de la zona.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

El client disposa d’un termini de catorze dies naturals a partir del dia de formalització del contracte per desistir, sense cap tipus de penalització i sense haver d’indicar-ne els motius.

L’exercici del dret de desistiment s’ha de realitzar mitjançant un correu a informacio@pamsa.cat o al telèfon 932450303

Devolució

El client ha de retornar o entregar directament el producte a Publicacions de l’Abadia de Montserrat, S.A., carrer Ausiàs Marc, 92-98, interior, 08013 Barcelona  en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data de la compra.

El client s’ha de fer càrrec de les despeses de devolució del producte.

En tot cas, els productes que s’han de retornar han d’estar en perfectes condicions, sense utilitzar i amb el seu embalatge original.

Jurisdicció

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i és d’aplicació al territori espanyol en allò que no estigui expressament establert.  En cas que sorgís una controvèrsia, les parts acorden sotmetre-la als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.