Títols

Celestina Vigneaux i Cibils va ser partícip dels moviments de renovació pedagògica que tingueren en la Institución Libre de Enseñanza (I.L.E.) un referent de primer ordre en la lluita per situar el nostre país a l'avantguarda de l'ensenyament a Europa. Celestina Vigneaux fou una de les mestres clau en un moment cabdal de la pedagogia a Barcelona. Aquest text va merèixer ex-aequo, l'any 2003, el Segon Premi Leonor Serrano i Pablo d'història de l'educació, atorgat per l'Institut d'Educació de Barcelona.