Autors

Lluís Payrató Gimenez

Lluís Payrató Gimènez (Barcelona, 1960) és catedràtic de Lingüística Aplicada i Pragmàtica del Català. Ha treballat en diversos camps de la pragmàtica, l’anàlisi del discurs, l’etnografia lingüística i la sociolingüística aplicades a la llengua catalana.

Llibres publicats