Autors

Robert Vallverdú i Martí

Robert Vallverdú i Martí és doctor en història i llicenciat en filologia romànica. Membre corresponent de la Reial Acadèmia de la Història. Ha estat catedràtic de l’IES Pons d’Icart de Tarragona i professor d’història contemporània a la URV. Ha participa

Llibres publicats