Autors

Mercè Barallat i Barés

Mercè Barallat i Barés (Lleida 1942) és professora d’història d’institut d’ensenyament secundari. La seva tesi doctoral és La repressió a la postguerra civil a Lleida (1938-1945). En treballs de recerca posteriors com La repressió econòmica dels republica

Llibres publicats