Autors

Maria Dasca Batalla

Maria Dasca Batalla és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (2008), on s’ha format com a professora i investigadora. Ha impartit docència en llengua, literatura, cultura i traducció literària a la Universitat de París-Sorbona (2007-2010) i a la Universitat de Brown (2011-2012). Ha realitzat estades de recerca a les universitats de París-Sorbona, Queen Mary College-University of London, Brown i Stanford i ha estat investigadora postdoctoral Beatriu de Pinós a la Universitat de París-Sorbona (2009-2011) i a la Universitat Pompeu Fabra (2012-2014), on ha fet classes de llengua i traducció. En l’actualitat és professora d’estudis catalans a la Universitat de Harvard i professora col·laboradora de literatura catalana i teoria literària a la Universitat Oberta de Catalunya. La seva àrea d’estudi comprèn la narrativa contemporània, la recepció i la traducció literàries.

Llibres publicats