Autors

Margarida Colomer i Rovira

Margarida Colomer és llicenciada en Geografia i Història a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva activitat professional ha estat fer de mestra en totes les etapes de primària i secundària. Preferentment al de les Ciències Socials a secundària. Aquesta activitat com a professora de Ciències Socials li va valdre, l’octubre de 2003, el Premi Memorial Estrella Casas i Costa, atorgat per l’Institut de Ciències Socials de l’Educació de la Universitat de Barcelona i la Fundació Estrella Casas i Costa- Manuel Paré i Maicas.
L’activitat professional anirà a cavall de la recerca història en la qual es destaquen sis llibres que tracten fonamentalment del moviment obrer i cooperatiu, de l’època de la República, la Guerra Civil i de la Postguerra. Tots ells inscrits a la Comarca del Maresme i a Mataró i Argentona en particular. També ha fet col·laboracions en altres estudis de tipus comarcal i d’història dels Països Catalans.

Llibres publicats