Autors

M. Isabel Panosa i Domingo

Maria Isabel Panosa és llicenciada en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona i doctorada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha impartit docència a la Universitat de Sàsser (Itàlia), a la Universitat d

Llibres publicats