Autors

Joaquim Molas i Batllori

Joaquim Molas i Batllori, catedràtic que fou de les universitats Autònoma i de Barcelona, és una de les personalitats intel·lectuals més influents de la cultura catalana dels darrers cinquanta anys. Ha destacat especialment com a crític, investigador, doc

Llibres publicats