Autors

Guadalupe Golobardes i Martí

Guadalupe Golobardes i Martí és catedràtica de Grec, assignatura que ha impartit en centres educatius de Catalunya al llarg de 45 anys. Filla del gran humanista, catedràtic de Grec, Miquel Golobardes i Vila, des de ben jove es va veure atreta per l’estudi

Llibres publicats