Títols

Aquest llibre del Moviment de les famílies de Natzaret, traduït per Xavier Bordas del text original de Mn. Jaroslaw Pilat, ens presenta un seguit de reflexions sobre la vida cristiana i sobre la necessitat de fer la voluntat de Déu, seguint l'exemple donat per Jesús.