Títols

Vita Christi

ISBN: 978-84-9191-205-7
Data de publicació: 21/01/2022
Nombre de pàgines: 520
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Espiritualitat, Prosa

Les Meditationes Vitae Christi foren un dels textos devocionals més influents escrits a la baixa edat mitjana, juntament amb la Vita Iesu Christi de Ludolf de Saxònia i amb l'Arbor vitae crucifixae Iesu Christi d'Ubertino de Casale. Compost a la Toscana entre finals del segle XIII la primera meitat del segle XIV i atribuït a sant Bonaventura, combinava les històries bíbliques amb iconografies que aclarien l'explicació del text, que, suposadament, impactaren en les innovacions iconogràfiques i estimularen l'interès per la narrativa i l'emotivitat que van caracteritzar el renaixement primerenc. El text es va difondre ràpidament, i aviat es va traduir a diverses llengües europees com ara l'alemany, l'anglès, el castellà, el català, el francès, el gaèlic irlandès i el suec.
El present volum, ofereix la transcripció i l'estudi lingüístic de la traducció catalana, de l'any 1522, de les Meditationes Vitae: "La Vita Christi del seràphich doctor sanct Joan Bonaventura, traduhit de latí en romanç, a gran utilitat dels devots qui en la vida y passió de nostre Redemptor contemplar desigen, per un devot religiós del monestir de Montserrat de la orde de sanct Benet", publicat igualment a Montserrat.