Títols

Al començament del segle XIX, un noble francès, Alexandre de Laborde, recorregué la Península i les Illes Balears i començà a escriure un monumental i curiosíssim Viatge pintoresc i històric, acompanyat de tot un conjunt de gravats executats amb una gran perfecció. El Viatge de Laborde, citat sovint i admirat en els gravats que n'han estat reproduïts arreu, no és fàcil de trobar –fins i tot a les grans biblioteques– i resulta d'un maneig difícil. El seu interès –tant pel text com pels gravats–, que responen a un estat de coses anterior a la Guerra del Francès, destructora de tants objectes d'art i de conjunts sencers, com el monestir de Montserrat, per exemple ens ha mogut a oferir, per primera vegada, una traducció dels capítols del Viatge referents als Països Catalans. Aquest volum comprèn la descripció sencera del País Valencià i de les Illes Balears, aquest darrer procedent no del Voyage pittoresque et historique –que restà interromput i no fou acabat mai–, sinó del paral·lel Itinéraire descriptif de l'Espagne, de Laborde mateix (1808). Això explica que només hi hagi els gravats referents al País Valencià; els de les Illes no existeixen i ni tan sols ha estat possible de localitzar-ne els dibuixos previs, si és que mai han existit. L'índex de noms de persona i de lloc que donem al final del volum permet de constatar la riquesa de l'obra i la quantitat d'informació que conté. La principal novetat d'aquest volum és l'apèndix de dibuixos –molt sovint inèdits– sobre el Principat i sobre el País Valencià, que permet de comprendre millor el mètode de treball de Laborde i dels seus col·laboradors i ofereix un complement excel·lent als gravats de tots dos volums.

Ressenya:

Ara