Títols

Viatge pintoresc i històric. I

105,00
No disponible
ISBN: 978-84-9883-634-9
Data de publicació: 11/10/2013
Nombre de pàgines: 280
Matèria: Història, Geografia i Viatges

Al començament del segle XIX, un noble francès, Alexandre de Laborde, recorregué la Península i les Illes Balears i començà a escriure un monumental i curiosíssim Viatge pintoresc i històric, acompanyat de tot un conjunt de gravats executats amb una gran perfecció. El Viatge de Laborde, citat sovint i admirat en els gravats que n'han estat reproduïts arreu, no és fàcil de trobar -fins i tot a les grans biblioteques- i resulta d'un maneig difícil. El seu interès -tant pel text com pels gravats-, que responen a un estat de coses anterior a la Guerra del Francès, destructora de tants objectes d'art i de conjunts sencers, com el monestir de Montserrat, per exemple ens ha mogut a oferir, per primera vegada, una traducció dels capítols del Viatge referents als Països Catalans.
Aquest primer volum comprèn la descripció sencera del Principat. Hi destaquen els capítols dedicats a Barcelona, a Montserrat, a Tarragona, a Girona i a Lleida. L'índex de noms de persona i de lloc que donem al final del volum permet de constatar la riquesa de l'obra i la quantitat d'informació que conté. Aquesta informació és augmentada per una extensa anotació, que permet de conèixer la situació actual (fins al 1974) dels monuments descrits per Laborde. Naturalment, hi incloem tots els gravats de l'edició original.

Ressenya:

Ara