Títols

Angela Volpini, una italiana que entre el 1947 i el 1956 va viure una extraordinària experiència mística amb la Verge Maria, i Marcel Capellades, un català de Sant Pau d'Ordal, monjo, sacerdot i ermità, ens ofereixen en aquest llibre unes suggerents reflexions sobre la terra de Jesús i sobre les emocions que els llocs on va posar els seus susciten en l'ànim de dos “pelegrins” que tenen en comú l'amor pel seu missatge, partint de camins diversos que coincideixen a comprendre com aquell missatge, adreçat a la humanitat, és l'única proposta vàlida per trobar la pau i la felicitat a la terra.