Títols

Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d'ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l'alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La progressió dels elements lingüístics que s'hi treballen és paral·lela a la del Llibre de l'alumne.
Solucions: són darrere dels exercicis. Gramàtica: es tracta d'una gramàtica d'ús seqüenciada per unitats que conté explicacions sobre la forma i l'ús dels elements gramaticals necessaris, només, per resoldre cada activitat del Llibre de l'alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals apareguts al Llibre de l'alumne, presentats en quadres generals.
Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements orals enregistrats, tant del Llibre de l'alumne com del Llibre d'exercicis.

Per descarregar-vos els àudios, us heu d’instal·lar el programa de descompressió de fitxers WINZIP. És gratuït.

Material didàctic:

Material àudio