Títols

El teatre culte en català va tenir un desplegament singular a Menorca entre la segona meitat del segle XVIII i la primera del segle XIX. Aquest volum presenta les traduccions teatrals que va dur terme el gramàtic, poeta i prosista maonès Antoni Febrer i Cardona.