Títols

Una història de la literatura popular valenciana (1873–2019)

ISBN: 978-84-9191-101-2
Data de publicació: 12/02/2020
Nombre de pàgines: 264
Col·lecció: Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú
Matèria: Literatura Popular

La recol·lecció i l’estudi de la literatura oral popular al País Valencià han generat unes aportacions considerables.
En aquest llibre s’analitzen les obres, els autors i les institucions que s’han dedicat a aquest tipus de literatura entre 1873 i 2019 en relació amb les vicissituds històriques i culturals que els han fet possibles. L’anàlisi parteix d’una fonamentació teòrica que té presents els estudis previs sobre el tema i que permeten comparar la situació valenciana dins del marc del domini lingüístic compartit. Així, se’n descriuen, se n’examinen i se’n valoren els elements principals dins d’una periodització que ha de permetre caracteritzar els contextos i la producció.
I s’ofereix un repàs a les contribucions més rellevants i a les tendències generals que s’hi observen, cosa que pot
contribuir a interpretar-les justament.