Títols

Una història de la diòcesi de Girona

ISBN: 978-84-8415-964-3
Data de publicació: 26/11/2007
Nombre de pàgines: 328
Col·lecció: Vària
Matèria: Història de l'Església

L'autor ha construït una història de la diòcesi de Girona sobre la base d'estudis que en bona part ha elaborat ell mateix. D'aquesta forma intenta una renovació temàtica respecte d'altres obres anàlogues. Al costat d'informacions sobre l'episcopologi, la catedral i el seminari, habituals en obres similars, presenta anàlisis de les institucions i el seu funcionament (sínodes, tribunals diocesans, visita pastoral).