Títols

Trobadors a la Península Ibèrica

ISBN: 978-84-8415-853-0
Data de publicació: 07/02/2007
Nombre de pàgines: 12
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Història de la Literatura

El grup de recerca «Trobadors a la Península Ibèrica» continua avui la llarga tradició de la Universitat de Barcelona en l'estudi de la cultura i de la poesia occitana; en aquest volum s'apleguen un manat de treballs que són, en part, resultat de la seva activitat, conjuntament amb una mostra representativa de les línies d'investigació més solvents avui vives en la comunitat filològica europea. Aquesta posada al dia és el primer pas cap a un aprofundiment en l'estat de les nostres coneixences sobre la presència trobadoresca a l'Europa més occidental.