Títols

Tres imprescindibles: Ferran Soldevila, Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar

16,00 
ISBN: 978-84-9883-729-2
Data de publicació: 24/12/2014
Nombre de pàgines: 144
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Història Contemporània

Aquest llibre pretén oferir una visió minuciosa i comparada de l'obra d'aquests tres grans historiadors i pensadors cabdals per a la cultura catalana contemporània. Per què escollim aquests tres noms i no d'altres del seu mateix segle? D'entrada, perquè desperten una rara unanimitat entre els especialistes que no es produeix en d'altres casos, cosa que ens indica la seva importància. No en va, encarnen tres moments cabdals de l'evolució de la historiografia catalana del segle XX i constitueixen, per tant, els pilars bàsics de la tradició contemporània. A partir de tots tres és possible bastir un cànon historiogràfic.
La utilitat d'un cànon, també en l'àmbit de la història, és una obvietat que gairebé no admet discussió. Cal recordar que totes les cultures desenvolupades el tenen? Per més subjectiu que sigui, un cànon encara pot complir, ara i ací, una funció social orientadora especialment adreçada a l'ensenyament, als mass mèdia i al públic no especialitzat.