Títols

Textos crítics

13,25
No disponible
ISBN: 978-84-8415-248-4
Data de publicació: 08/01/2001
Nombre de pàgines: 376
Matèria: Literatura

Articles de crítica literària agrupats en quatre seccions: Reflexions, dedicada a temes teòrics i generals de literatura; Crítiques de literatura catalana, sobre obres literàries publicades en català aquells anys; Crítiques de literatura estrangera, relatius a autors no catalans traduïts gairebé tots en el mateix període; i Figures, que aplega semblances d'alguns autors contemporanis. Premi de Crítica Literària Jaume Bofill i Ferro, 2000.