Títols

Temps de Déu, Temps d’Església

19,00
No disponible
ISBN: 978-84-9883-570-0
Data de publicació: 04/02/2013
Nombre de pàgines: 160
Matèria: Litúrgia

L'estudi i l'amor per l'Orient cristià han inspirat al pare Manuel Nin la redacció d'aquestes pàgines. Temps de Déu, temps de l'Església és un recorregut a través de les grans festivitats de la litúrgia bizantina, un camí de contemplació i d'apropament al misteri de Déu que s'ha manifestat a l'home en la creació, en la redempció, en l'Església.
El llibre aplega els articles, convenientment revisats, que l'autor va publicar al diari L'Osservatore Romano el 2008 i el 2009, per presentar les grans festivitats de la tradició bizantina. El resultat és una lectio mistagògica del cicle litúrgic acompanyada d'una preciosa iconografia.